Назад до Началната страница

Документи

Графици
Бюджет

БЮДЖЕТ 2024

БЮДЖЕТ 2024 г.

Отчет за касовото изпълнение към 31.03.24 г.

Касов отчет към 31.03.2024 г.

БЮДЖЕТ 2023

Отчет за касовото изпълнение към 31.03.23 г.

Касов отчет към 31.12.2023 г.

БЮДЖЕТ 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.

Отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Касов отчет 01.01.23 г. до 30.09.23 г.

Отчет за касовото изпълнение към 30.09.23 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТ 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022г.

Отчет за трето тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета - 2022г.

Касов отчет - 2022 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

 

БЮДЖЕТ 2021

НАЧАЛЕН ПЛАН

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Касов отчет към 30.06.2021 г.

КАСОВ ОТЧЕТ - I ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - I ТРИМЕСЕЧИЕ

БЮДЖЕТ 2021г.

Касов отчет 01_01_21 до 30_09_21

Отчет за касовото изпълнение към 30_09_21

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Касов отчет 01.01- 31.12.2021г

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2020

БАЛАНС - 2020

КАСОВ ОТЧЕТ - 2020

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - 2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 2020

Прием

Държавен план-прием в V и VIII клас за учебната 2024/2025 година

Приложение 1

Приложение 1 a

Приложение 2

Приложение 3

 

Заявление за постъпване в първи клас през учебната 2024/ 2025 година

График за прием в I клас

Покана - Отворени врати за прием в 1 клас през 2024/25 г.

Плакат - Прием в 1 клас през 2024/25 г.

Училищен план прием 2024/25 г.

Презентация на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" гр. Стара Загора

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

кандидатстването за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Стара Загора ще се осъществява чрез система за централизирано електронно класиране:  

             https://priem.starazagora.bg:1443/

Целодневна организация на учебния ден: 
Провеждане на учебните часове - целогодишно преди обяд за 1 клас;
Дейности по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси – след обяд;

Двусменен режим на обучение за II, III и IV клас; 

Организиране на обедното хранене:
Тристепенно меню в стола на училището на база кетъринг.

Изучаван чужд език в училището - английски език.

 

 

 
Форми на обучение

Училището осигурява обучение в дневна, самостоятелна и комбинирана форма на обучение

Достъп до информация
Профил на купувача
loading...