Назад до Началната страница

Ръководство и учители

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА     Директор

МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА Директор

Магистър Начална училищна педагогика – ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив / Магистър Икономика – специалност Финанси - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. В.Търново/ I-ва Професионална квалификационна степен

СНЕЖАНКА ЧЕРНЕВА

СНЕЖАНКА ЧЕРНЕВА

Заместник-директор по учебната дейност / Магистър Начална училищна педагогика - ЮЗУ 'Неофит Рилски", гр. Благоевград / II-ра Професионална квалификационна степен

МАРГАРИТА БАНОВА

МАРГАРИТА БАНОВА

Заместник-директор по учебната дейност / Магистър Български език и литература - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. В.Търново / IV-та Професионална квалификационна степен

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Заместник-директор по административната дейност / Магистър Български език и френски език - ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив / Магистър Английска Филология - ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив / Магистър Финансов мениджмънт - ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

МАГДАЛЕНА СЛАВОВА

МАГДАЛЕНА СЛАВОВА

Старши учител подготвителна група

БОРИС КНИЖАРОВ

БОРИС КНИЖАРОВ

Старши учител начален етап

ГАБРИЕЛА СЪБКОВА

ГАБРИЕЛА СЪБКОВА

Старши учител начален етап

ГАЛЯ ДЯНКОВА

ГАЛЯ ДЯНКОВА

Старши учител начален етап

ДЕНКА ИВАНОВА

ДЕНКА ИВАНОВА

Старши учител начален етап

Иванка Хаджиева-Лъчова

Иванка Хаджиева-Лъчова

Старши учител начален етап

ИЛИАНА ДАСКАЛОВА

ИЛИАНА ДАСКАЛОВА

Старши учител начален етап

Илияна Стойчева

Илияна Стойчева

Старши учител начален етап

ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА

ЙОРДАНКА МИХАЛЕВА

Старши учител начален етап

КАЛИНКА ДИМИТРОВА

КАЛИНКА ДИМИТРОВА

Старши учител начален етап

КРАСИМИРА ТОНЕВА

КРАСИМИРА ТОНЕВА

Старши учител начален етап

МАРА ЦОНЕВА

МАРА ЦОНЕВА

Старши учител начален етап

МАРУСЯ КОЛЕВА

МАРУСЯ КОЛЕВА

Старши учител начален етап

МИМА МИХАЙЛОВА

МИМА МИХАЙЛОВА

Старши учител начален етап

РАЯ СТЕФАНОВА

РАЯ СТЕФАНОВА

Старши учител начален етап

РЕНЕТА АНДРЕЕВА

РЕНЕТА АНДРЕЕВА

Старши учител начален етап

РОЗАЛИНА ПАСКАЛЕВА

РОЗАЛИНА ПАСКАЛЕВА

Старши учител начален етап

ПАВЛИНА БАЛЕВА

ПАВЛИНА БАЛЕВА

Старши учител начален етап

Юлияна Петрова

Юлияна Петрова

Старши учител начален етап

ЯНА ТЕНЕВА

ЯНА ТЕНЕВА

Старши учител начален етап

ЯНА КОЛАКСЪЗОВА

ЯНА КОЛАКСЪЗОВА

Старши учител начален етап

ДИЛЯНА КОСТОВА

ДИЛЯНА КОСТОВА

Учител в начален етап

Антония Горанова

Антония Горанова

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

Валя Михайлова

Валя Михайлова

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

ДЕЛЯНА МАРИНОВА

ДЕЛЯНА МАРИНОВА

Старши учител в начален етап - дейности в ЦОУД

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА

Старши учител в начален етап - дейности в ЦОУД

ДЕСИСЛАВА КРЕНЧЕВА

ДЕСИСЛАВА КРЕНЧЕВА

Старши учител в начален етап - дейности в ЦОУД

ЕМИЛИЯ ДИКЛИЕВА

ЕМИЛИЯ ДИКЛИЕВА

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

МАРИЯ КОСТОВА

МАРИЯ КОСТОВА

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

МАРИЯ ТЕНЕВА

МАРИЯ ТЕНЕВА

Старши учител в начален етап - дейности в ЦОУД

Милена Стоянова

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

МИНКА ГОЧЕВА

МИНКА ГОЧЕВА

Старши учител в начален етап - дейности в ЦОУД

РАДКА ДИНЕВА

РАДКА ДИНЕВА

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

Снежана Георгиева-Костова

Снежана Георгиева-Костова

Учител в начален етап - дейности в ЦОУД

СОНЯ ГАВАЗОВА

СОНЯ ГАВАЗОВА

Старши учител начален етап - дейности в ЦОУД

ТАНЯ ИЛИЕВА

ТАНЯ ИЛИЕВА

Старши учител начален етап - дейности в ЦОУД

АНТОНИЯ ЧАКЪРОВА-ГИНЕВА

АНТОНИЯ ЧАКЪРОВА-ГИНЕВА

Старши учител по английски език в начален етап

Марияна Стоева- Хаджийска

Марияна Стоева- Хаджийска

Старши учител по английски език в начален етап

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

Старши учител по музика в начален и прогимназиален етап

РУСАЛИН ГЕОРГИЕВ

РУСАЛИН ГЕОРГИЕВ

Учител по по физическо възпитание и спорт в начален етап

ДИДА МИРЧЕВА

ДИДА МИРЧЕВА

Старши учител по български език и литература в прогимназиален етап

ДИМКА ВАСИЛЕВА

ДИМКА ВАСИЛЕВА

Старши учител по български език и литература в прогимназиален етап

НЕДА РУСЕВА

НЕДА РУСЕВА

Старши учител по български език и литератира в прогимназиален етап

Зоя Борисова

Зоя Борисова

Старши учител по математика в прогимназиален етап

МАРИАНА СТОЯНОВА

МАРИАНА СТОЯНОВА

Учител по математика в прогимназиален етап

СТЕФКА КОЧЕВА

СТЕФКА КОЧЕВА

Старши учител по математика в прогимназиален етап

СТОЯНКА РОБАКОВА

СТОЯНКА РОБАКОВА

Старши учител по математика в прогимназиален етап

ГЕРГАНА БЕЛЕВА-AВРАМОВА

ГЕРГАНА БЕЛЕВА-AВРАМОВА

Старши учител по английски език в прогимназиален етап

ЖИВКО ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Учител по английски език в прогимназиален етап

РАДОСТИНА ИЛЧЕВА

РАДОСТИНА ИЛЧЕВА

Старши учител по английски език в прогимназиален етап

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

Старши учител по информационни технологии в прогимназиален етап

СВИЛЕН МИЛЧЕВ

СВИЛЕН МИЛЧЕВ

Учител по информационни технологии в прогимназиален етап

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА

Учител по история и география в прогимназиален етап

МИЛЕНА ДЖЕНЕВА

МИЛЕНА ДЖЕНЕВА

Старши учител по история и география в прогимназиален етап

АНКА МУРЛИЕВА

АНКА МУРЛИЕВА

Старши учител по физика, химия в прогимназиален етап

МАЯ САНДЕВА

МАЯ САНДЕВА

Старши учител по биология в прогимназиален етап

СТОЯН РАДЕВ

СТОЯН РАДЕВ

Старши учител по музика в прогимназиален етап

ГЕРГАНА ВЪЛКОВА

ГЕРГАНА ВЪЛКОВА

Старши учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

ИВАН ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ

Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

ЙОАННА МИХАЙЛОВА

ЙОАННА МИХАЙЛОВА

Старши учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап

ПЛАМЕН НИКОЛОВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ

Старши учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

РАДИ СТАЙКОВ

РАДИ СТАЙКОВ

Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

Десислава Самоковлиева

Десислава Самоковлиева

Учител ресурсен

Николета Георгиева

Психолог

Владимир Тенев

Владимир Тенев

Счетоводител

Михаела Бояджиева

Михаела Бояджиева

СУЧР

Стефка Черногорова

Стефка Черногорова

Технически секретар

loading...