logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

 Клас  Класен ръководител  Стая No  Етаж
       
I а Ренета Андреева  13  I
I б  Габриела Бистрева  21  I
I в Мария Вангелова  5  партер
I г Юлияна Джонджорова  14  I
I д Маруся Колева  8  партер
       
II a Яна Колаксъзова 17 I
II б Мима Михайлова 15 I
II в Данка Тодорова 20 I
II г Калинка Димитрова 16 I
II д Таня Илиева 33 II
       
III а  24 II
III б Ваня Ангелова  4 партер
IIІ в Соня Рачева  29 II
III г Илияна Атанасова  30 II
IIІ д Яна Тенева  18 I
       
ІV а Илиана Даскалова  мултимедиен кабинет партер
IV б Мара Цонева  28 II
IV в Ваня Хаджиева  26 II
IV г Павлина Балева  25 II
IV д Красимира Тонева  27 II
       
  Даниела Димитрова учител по Музика  
  Мариана Стоева-Хаджийска учител по Английски език  
  Русалин Георгиев
учител по ФВС